Hunetorpvej 49 Hune 9492 Blokhus
Problemer med vandforsyningen
+45 40 407 236

Takstblad og priser for 2019

Driftsbidrag

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig (pr. måler) 250,00 312,50
Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse (pr. enhed) 250,00 312,50
Fast årlig driftsbidrag for Landbrug – erhverv – institutioner og lign 350,00 437,50
Fast årlig driftsbidrag større erhverv – institutioner og lign 350,00 437,50
Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter (pr. kbm) 2,50 3,13
Målerleje evt. differetieret efter målerstørrelse (pr. måler) 100,00 125.00
Statsafgift for Ledningsført vand (pr. kbm) 6,25 7,82

Anlægsbidrag

Enfamiliehuse og forretninger og lign

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) 10.000,00 12.500,00

Ejendomme med flere lejligheder

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Beboelse/Erhverv 1 stk. 10.000,00 12.500,00
Efterfølgende lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) 10.000,00 12.500,00
Indretning af lejligheder i bestående bygning (pr. nyindr. lejh.) 10.000,00 12.500,00

Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
v. ø 32 m/m 10.000,00 12.500,00
v. ø 40 m/m x 2 20.000,00 25.000,00
v. ø 50 m/m x 3 30.000,00 37.500,00
v. ø 63 m/m x 4 40.000,00 50.000,00

Gebyrer

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb ) 150,00 150,00
Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb ) 300,00 300,00
Manglende returnering af aflæsningskort eller for sent( momsfrit beløb) 275,00 275,00
Lukning (momsfrit beløb) plus tillæg for faktiske udgifter 1.500,00 1.500,00
Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte 250,00 312,50
Måleraflæsning v/ ejerskifte / lejeskifte samt bestilt aflæsning 275,00 343.75
Målerskifte grundet frostsprængning Efter regning Efter regning
Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie Efter regning Efter regning

Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren

Er fejlvisningen større end 4%, betales afprøvningen af vandværket.

Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.

Forbrugere under det tidligere Rødhus Vandværk betaler i perioden 2013-2022 indskud til Hune Vandværk på kr. 354,00 + moms pr. år.

Forbrugere i Rødhus Ferieby betaler i perioden 2016-2025 indskud/anlægsudgift til Hune Vandværk på kr. 1142,70 + moms pr. år.

Vedtaget på bestyrelsesmøde / generalforsamlingen marts 2017