Hunetorpvej 49 Hune 9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 20 339 546

Fakta

Pris for  drikkevand pr. m³
2,50 kr.
Læs mere om priser

Vandets hårdhed er “blød"
ca. 7,5 odH
Læs mere om vandets hårdhed

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.

3 dage siden

Hune Vandværk

Hermed dagsorden til den ordinære generalforsamling, fredag den 20. marts 2020, kl. 19.00 i Kulturhuset, Vesterhavsvej 1, Hune, 9492 Blokhus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af fast afgift.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og kan sendes på mail til info@hunevand.dk.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen ... Se flereSe mindre

2 uger siden

Hune Vandværk

Der afholdes Ordinær Generalforsamling i Hune Vandværk fredag den 20. Marts 2020, kl. 19:00 i "Kulturhuset Blokhus".
Der vil ligeledes blive annonceret i lokalavisen den 3. marts 2020.
... Se flereSe mindre

6 måneder siden

Hune Vandværk

Hune Vandværk foretager aflæsning af vandmålere her september og oktober måned.
Det vil være en stor hjælp for os, hvis alle – især i sommerhusområdet – vil sikre, at der er let adgang til målerbrønden, det gælder især på steder, hvor brønden er dækket af højt græs og marhalm.
På forhånd tak.
... Se flereSe mindre

8 måneder siden

Hune Vandværk

Hune Vandværk har fået ny hjemmeside og alle brugere ønskes velkommen.
Vi håber hjemmesiden kan blive til glæde og gavn for alle, og vi har bestræbt at få så mange oplysninger med, som vi vurderer relevante.
Vi er lydhøre over for forbedringer, så tøv ikke med at kontakte os.
God sommer 🌞
... Se flereSe mindre

10 måneder siden

Hune Vandværk

... Se flereSe mindre

Indlæs flere

Nyheder fra jammerbugt