• danmarksflag
 • Hune kulturhuset
 • Hune naturbørnehaven
 • Pumpe
 • Hune kirke
 • Filter
 • Billede af Vandværk

RSS nyheder

 

Firmaet Analytech har i brev af 11. oktober 2017 meddelt, at der ikke findes sprøjterester af ukrudtsmidlet Chloridazon i drikkevandet hos forbrugerne under Hune Vandværk.

18. oktober 2017 Bent Jensen, formand

Indstilling af vaskemaskine: Vandets hårdhedsgrad er 7,5

 

Orientering til tidligere forbrugere under Rødhus Vandværk

Hune Rødhus vandværker indskud

 

Årets generalforsamling finder sted fredag den 22. februar 2019 kl. 19:00 i Hune Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af bilagskontrollanter
 7. Eventuelt Bestyrelsen